Câu 21.a, 21.b phần bài tập bổ sung – Trang 63 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 21.a, 21.b phần bài tập bổ sung – Trang 63 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Nam châm có đặc tính: ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

21.a.

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

Nam châm có đặc tính:

A. hút tất cả các kim loại trừ đồng và nhôm

B. hút tất cả các kim loại

C. hút tất cả các vật liệu sắt từ

D. hút được đồng,nhôm và các vật liệu không phải là sắt từ

Phương pháp giải:

nam châm có từ tính và có thể hút các vật liệu sắt từ

Lời giải chi tiết:

Chọn C

21.b.

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Bình thường kim nam châm đứng tự do trên giá thẳng đứng, khi đã đứng cân bằng

A. sẽ chỉ một hướng nào đó không cố định

B. luôn chỉ hướng Bắc, Nam

C. sẽ chỉ hướng Bắc, Nam khi được đặt tại một số vị trí nhất định trên Trái Đất

D. sẽ chỉ theo một hướng xác định không nhất thiết là hướng Bắc, Nam

Phương pháp giải:

kim nam châm để tự do khi cân bằng luôn chỉ hướng Bắc Nam

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close