Mục I - Phần A - Trang 61 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 61 VBT vật lí 9 Mục I - Từ tính của nam châm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - TỪ TÍNH CỦA NAM CHÂM 

1. Thí nghiệm

C1.

- Nam châm có tính ......

- Muốn biết một thanh kim loại có phải là nam châm hay không, ta làm thí nghiệm như sau: ..........

Lời giải chi tiết:

- Nam châm có tính từ.

- Muốn biết một thanh kim loại có phải là nam châm hay không, ta làm thí nghiệm như sau: Đưa thanh kim loại lại gần đống vụn sắt. Nếu thanh kim loại hút vụn sắt thì đó là nam châm.

C2.

- Khi đã đứng cân bằng, nam châm nằm dọc theo hướng ......

- Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại, nam châm .........

Lời giải chi tiết:

- Khi đã đứng cân bằng, nam châm nằm dọc theo hướng Nam - Bắc.

- Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Khi đã đứng cân bằng trở lại, nam châm vẫn chỉ hướng như lúc đầu.

Kết luận

2. Kết luận 

Lời giải chi tiết:

Bất kì nam châm nào cũng có hai từ cưc. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close