Mục III - Phần A - Trang 37,38 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 37,38 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C6.

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

+ Khi đèn sáng bình thường: 

Cường độ dòng điện qua bóng đèn: 

Điện trở của đèn: 

+ Có thể dùng cầu chì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì 

Lời giải chi tiết:

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

+ Khi đèn sáng bình thường: 

Cường độ dòng điện qua bóng đèn: \(P = UI \Rightarrow I = \displaystyle{P \over U} = {{75} \over {220}} = 0,341A\)

Điện trở của đèn: \(R = \displaystyle{U \over I} = {{220} \over {0,341}} = 645\Omega \)

+ Có thể dùng cầu chì loại 0,5 A cho bóng đèn này vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ nóng chảy, tự động ngắt mạch khi đoản mạch.

C7.

+ Công suất của bóng đèn:

+ Điện trở của bóng đèn:

Lời giải chi tiết:

+ Công suất của bóng đèn: \(P = UI = 12.0,4 = 4,8 W\).

+ Điện trở của bóng đèn: \(R = \displaystyle{U \over I} = {{12} \over {0,4}} = 30\Omega \).

C8.

Công suất điện của bếp điện:

Lời giải chi tiết:

+ Cách 1: Công suất điện của bếp điện: \(P = \displaystyle{{{U^2}} \over R} = {{{{220}^2}} \over {48,4}} = 1000W\)

+ Cách 2: 

Cường độ dòng điện chạy qua bếp: \(I = \displaystyle{U \over R} = {{220} \over {48,4}} = {{50} \over {11}}A\)

Công suất của bếp: \(P = UI = 220.\displaystyle{{50} \over {11}} = 1000W\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close