Mục I - Phần A - Trang 37 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 37 VBT vật lí 9 Mục I - Công suất định mức của các dụng cụ điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

1. Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện

C1.

Với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì ....., đèn có số oát nhỏ hơn thì ........

Lời giải chi tiết:

Với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn.

C2.

Oát (W) là đơn vị của ....

Lời giải chi tiết:

Oát (W) là đơn vị của công suất: \(1W = \dfrac{1J}{1s}\)

2. Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện

C3.

+ Bóng đèn có công suất lớn hơn khi ....

+ Bếp điện có công suất nhỏ hơn khi ....

Lời giải chi tiết:

+ Bóng đèn có công suất lớn hơn khi sáng mạnh

+ Bếp điện có công suất nhỏ hơn khi nóng ít hơn

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close