Mục II - Phần A - Trang 37 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 37 VBT vật lí 9 Mục II - Công thức tính công suất điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT ĐIỆN

1. Thí nghiệm

C4.

+ Với bóng đèn 1: \(UI = 6.0,82 = 4,92\)

+ Với bóng đèn 2: \(UI = 6.0,51 = 3,06\)

=>Bỏ qua sai số của các phép đo ta có tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn.

2. Công thức tính công suất điện

C5.

Công suất: \(P = UI\)

Đoạn mạch có điện trở R:

+ Ta có: \(U = {\rm{IR}} \Rightarrow P = UI = IR.I\; = {I^2}R\)

+ Mặt khác: \(I = \displaystyle{U \over R} \Rightarrow P = U.\displaystyle{U \over R} = {{{U^2}} \over R}\).

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close