Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 23

Giải trang 23, 24 VBT hoá 8 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Quảng cáo

I. Kiến thức cần nhớ

1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm

2. Tổng kết về chất, nguyên tử và phân tử

a) Mỗi chất có những tính chất vật lí và tính chất hóa học nhất định, các tính chất được như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi,... luôn có giá trị không đổi. Các chất đều được tạo nên từ nguyên tử.

b) Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân có proton mang điện tích dương, và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

Những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân, được gọi chung là nguyên tố hóa học

c) Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất

Phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất, các đơn chất kim loại,... có hạt hợp thành là nguyên tử

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close