Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 8. Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O...

Quảng cáo

Đề bài

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố (xem bảng 1, trang 42).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) PTK = 31.PTKH2 = ?

b) Ta có: 2.X + 16 = PTK => X = ?

Lời giải chi tiết

Hợp chất gồm 2 X và 1 O nên công thức phân tử của hợp chất có dạng: X2O

a) Phân tử khối của hợp chất bằng: \({M_{{X_{_2}}O}} = 31{M_{{H_2}}} = 31.2 = 62\,đvC\)

b) Nguyên tử khối của X là:

Ta có: \(2{M_X} + 16 = 62 \Rightarrow {M_X} = 23\)

(\(M_X\) là nguyên tử khối của X)

Vậy X là nguyên tố natri.

Kí hiệu hóa học là Na.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close