Câu 8.1, 8.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 26 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 8.1, 8.2 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 26 VBT hoá 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :

Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Lời giải chi tiết:

8.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được

 

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

 

(a)

11

 

(b)

3

 

 (c)

8

 

(d)

17

 

(e)

9

 

(f)

16

 

(g)

19

 

 

Theo bảng 1, viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố, thí dụ

 

 

 

 

Nguyên tử (a) : tên nguyên tố natri, kí hiệu hoá học Na, nguyên tử khối 23.

 

Theo sơ đồ nguyên tử các nguyên tố cho trong bài tập 8.1, hãy chỉ ra :

Nguyên tử những nguyên tố nào có sự sắp xếp electron giống nhau về :

a) Số lớp electron (mấy lớp).

b) Số electron lớp ngoài cùng (mấy electron)

 

Lời giải chi tiết:

a) Nguyên tử các nguyên tố liti, oxi và flo giống nhau về số lớp electron,

cùng có hai lớp. Nguyên tử các nguyên tố natri, lưu huỳnh và clo giống

nhau, cùng có ba lớp electron.

b) Nguyên tử các nguyên tố liti, natri và kali giống nhau về số electron ở

lớp ngoài cùng, đều có 1 e. Nguyên tử các nguyên tố clo và flo giống nhau

đều có 7 e ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tử các nguyên tố lưu huỳnh và oxi giống nhau đều có 6 e ở lớp

ngoài cùng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close