Mục III - Phần A - Trang 145 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 145 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 52

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C3.

Cách tạo ra ánh sáng đỏ hay vàng ở đèn sau hay đèn báo rẽ của xe máy: ...........

Lời giải chi tiết:

Cách tạo ra ánh sáng đỏ hay vàng ở đèn sau hay đèn báo rẽ của xe máy: chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hay màu vàng. Các vỏ nhựa nằy đóng vai trò như các tấm lọc màu.

C4.

Một bể nước có các thành bên trong suốt, đựng nước pha mực đỏ có thể coi là .........

Lời giải chi tiết:

Một bể nước có các thành bên trong suốt, đựng nước pha mực đỏ có thể coi là tấm lọc màu đỏ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close