Mục II - Phần A - Trang 144,145 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 144,145 VBT vật lí 9 Mục II - Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 52

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục II - Cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu

Lời giải chi tiết

II - CÁCH TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU

Tấm lọc màu có thể là: tấm kính màu, giấy bóng kính có màu, một lớp nước màu.

1. Thí nghiệm

C1:

Kết quả thí nghiệm:

a) Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ.

b) Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ.

c) Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh lục, ta sẽ không được ánh sáng đỏ, mà thấy tối.

2. Các thí nghiệm tương tự.

Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu lục, ta sẽ được ánh sáng lục

Chiếu ánh sáng lục qua tấm lọc màu lục, ta sẽ được ánh sáng lục.

Chiếu ánh sáng lục qua tấm lọc màu đỏ, ta sẽ được màu tối.

3. Kết luận

Chiếu chùm ánh sáng trắng qua tấm lọc màu, ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

Chiếu chùm ánh sáng cùng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu, ta sẽ không thu được ánh sáng có màu đó nữa.

Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác.

Tấm lọc màu nào hấp thụ ít ánh sáng có màu đó nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác.

C2:

- Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta được ánh sáng đỏ do tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ.

- Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu đỏ, ta cũng được ánh sáng đỏ do tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ.

- Chiếu ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu lục, ta không thấy có ánh sáng ló ra vì tấm lọc màu lục hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải màu lục.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close