Mục I - Phần A - Trang 144 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 144 VBT vật lí 9 Mục I - Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 52

Quảng cáo

Đề bài

I - NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU

1. Các nguồn phát ánh sáng trắng

Lời giải chi tiết

a) Mặt trời là nguồn phát ánh sáng trắng rât mạnh

b) Các đèn dây tóc.

2. Các nguồn phát ánh sáng màu

a) Các đèn LED phát ra ánh sáng màu

b) Bút laze

c) Có những đèn ống phát ra ánh sáng màu đỏ, vàng, tím…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close