Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 120

Giải trang 120 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 45

Quảng cáo

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ

Axit axetic có công thức cấu tạo: 

Trong phân tử axit axetic có nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit

T/d với bazơ  :  CH3COOH  +  NaOH  ->  H2O  +      CH3COONa (Natri axetat)

       với oxit bazơ: CH3COOH  +  CaO  ->  H2O  +  (CH3COO)2Ca .

       với kim loại (trước H) giải phóng H2: 2CH3COOH  +  2Na  - >   2CH3COONa  +  H2

        với muối của axit yếu hơn 2CH3COOH + CaCO3  ->  (CH3COO)2Ca  +  CO +  H2O.

2. Tác dụng với rượu etylic tạo ra: este và nước

PTHH : CH3COOH   +   HO-C2H5     CH3COO C2H5   +   H2O.

IV. ỨNG DỤNG

Axit axetic được dùng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo…

V. ĐIỀU CHẾ

Axit axetic được điều chế theo các phản ứng sau:

-Trong công nghiệp, đi từ butan C4H10:

          2C4H10   +   3O2   \(\overset{xt,t^{o}}{\rightarrow}\)   4CH3COOH   +  2H2O

- Sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng.

              CH3CH2OH  + O2 \(\overset{men}{\rightarrow}\)   CH3COOH  +  2H2O.

Chú ý : Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm –COOH, có công thức chung CnH2n + 1COOH gọi là axitcacboxylic no đơn chức cũng có tính chất tương tự axit axetic.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close