Mục II - Phần A - Trang 117,118 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 117,118 VBT vật lí 9 Mục II - Cách dựng ảnh (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục II - Cách dựng ảnh

Lời giải chi tiết

II - CÁCH DỰNG ẢNH

1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ

Chú ý: Ảnh của một điểm sáng là một điểm sáng.

C4:

Ảnh S’ của điếm sáng S được vẽ trên hình 

+ Tia tới SI là tia đi song song với trục chính nên cho tia ló đi qua tiêu điểm F’

+ Tia tới SO là tia đi quang tâm O nên cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên giao nhau tại S’, ta thu được ảnh thật S’ của S qua thấu kính.

C5:

Dựng ảnh:

- Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 36cm (hình 43.2a).

- Vật AB cách thấu kính một khoảng d = 8cm (hình 43.2b).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close