Câu 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 43.a, 43.b phần bài tập bổ sung – Trang 121 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

43.a.

Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

Đối với thấu kính hội tụ:

1. Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự

2. Vật đặt rất xa thấu kính

3. Vật đặt trong khoảng tiêu cự

a) cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

b) cho ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

c) cho ảnh thật ngược chiều với vật.

d) cho ảnh ảo nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất ảnh của vật qua thấu kính hội tụ

Lời giải chi tiết:

1 - c            2 - b            3 – a.

43.b.

Hình 43.8 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính S là điểm sáng, S’là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?

b) Vì sao em biết thấu kính đã cho là hội tụ ? Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O hai tiêu điểm F và F’ của thấu kính đã cho ?

Phương pháp giải:

Vận dụng các tính chất ảnh của vật qua thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

a) S’ là ảnh ảo do nằm cùng phía với S và khoảng cách từ S’ đến trục chính lớn hơn khoảng cách từ S tới trục chính.

b) Vì ảnh S’ là ảnh ảo và xa trục chính hơn vật S nên đây là thấu kính hội tụ.

Vẽ hình:

hình 43.8 - bài 43 trang 121 VBT vật lí 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close