Mục I - Phần A - Trang 116,117 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 116,117 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 43

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Lời giải chi tiết

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ

1. Thí nghiệm

C1:

Từ thí nghiệm ta thấy: Ảnh thật ngược chiều so với vật.

C2:

Dịch vật vào gần thấu kính hơn ta không còn thu được ảnh thật ngược chiều với vật trên màn nữa, mà ta sẽ quan sát thấy một ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.

C3:

Đặt vật trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính. Từ từ dịch chuyển màn ra xa thấu kính, không hứng được ảnh ở trên màn. Đặt mắt trên đường truyền của chùm tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo và không hứng được trên màn.

2. Hãy ghi các nhận xét ở trên vào bảng 1

 BẢNG 1

hình bảng 1 - bài 43 trang 117 VBT vật lí 9

* Chú ý

- Một điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa thấu kính cho ảnh tại tiêu điểm của thấu kính.

- Vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cùng vuông góc với trục chính.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close