Mục II - Phần A - Trang 114,115 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 114,115 VBT vật lí 9 Mục II - Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục II - Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ

Lời giải chi tiết

II - TRỤC CHÍNH, QUANG TÂM, TIÊU ĐIỂM, TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

1. Trục chính

C4.

Dự đoán: Trong ba tia sáng tới thấu kính, tia ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng.

Cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra: dùng thước thẳng kiểm tra đường truyền tia sáng đó

Trục chính của thấu kính là: trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng là trục chính của thấu kính.

2. Quang tâm

Quang tâm của thấu kính là: điểm mà mọi tia sáng đi qua nó đều truyền thẳng.

3. Tiêu điểm

C5:

Điểm hội tụ F của chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính, nằm trên đường chứa tia giữa.

Biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trên hình 42.1.

C6:

Khi đó chùm tia ló vẫn hội tụ tại một điểm trên trục chính (điểm F).

4. Tiêu cự

Tiêu cự của thấu kính là: khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close