Câu 42.a, 42.b phần bài tập bổ sung – Trang 115,116 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 42.a, 42.b phần bài tập bổ sung – Trang 115,116 VBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

42.a.

Hãy ghép mỗi nội dung ở bên trái với nội dung ở cột bên phải để thành một câu đúng

1. Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho

2. Khoảng cách từ quang tâm tới mỗi tiêu điểm gọi là

3. Tia tới đến quang tâm thì

a) tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới

b) chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính. Tiêu điểm của thấu kính hội tụ nằm khác phía với chùm tia tới.

c) tiêu cự của thấu kính.

d) tia ló đi thẳng.

Phương pháp giải:

Vận dụng đường truyền của các tia sáng qua thấu kính hội tụ

Lời giải chi tiết:

1 - b                  2 - c                  3 – a.

42.b.

Vẽ tiếp đường truyền của những tia sáng đã cho trên hình 42.3

Phương pháp giải:

Vận dụng các tính chất về đường truyền của tia sáng qua thấu kính hội tụ.

Lời giải chi tiết:

hình 42.3 - bài 42 trang 116 VBT vật lí 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close