Mục I - Phần A - Trang 114 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 114 VBT vật lí 9 Mục I - Đặc điểm của thấu kính hội tụ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 42

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Đặc điểm của thấu kính hội tụ

Lời giải chi tiết

I - ĐẶC ĐIỂM CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ

1. Thí nghiệm

C1:

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm: hội tụ hơn so với chùm tia tới nên người ta gọi đó là thấu kính hội tụ.

C2:

Tia tới và tia ló được chỉ ra như trên hình vẽ:

2. Hình dạng của thấu kính hội tụ 

Phần rìa mỏng hơn phần giữa trong thấu kính hội tụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close