Mục I - Phần A - Trang 107,108 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 107,108 VBT vật lí 9 Mục I - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 40

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục I - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Lời giải chi tiết

I - HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1. Quan sát

Nhận xét về đường truyền tia sáng trên hình 40.2:

a) Từ S đến I (trong không khí): là đường thẳng

b) Từ I đến K (trong nước) là đường thẳng

c) Từ S đến mặt phân cách rồi đến K là đường gấp khúc

2. Kết luận

Tia sáng truyền từ không khí sang nước thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

3. Một vài khái niệm

I là điểm tới

IK là tia khúc xạ

Đường NN’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới

∠SIN là góc tới kí hiệu i

∠KIN' là góc khúc xạ kí hiệu là r

Mặt phẳng chưa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới

4. Thí nghiệm

C1:

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới do quan sát thấy tia khúc xạ lệch xuống dưới phương tia tới.

C2:

Phương án thí nghiệm kiểm tra: Thay đổi hướng của tia tới, quan sát tia khúc xạ, độ lớn góc tới, góc khúc xạ.

 

5. Kết luận

Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:

- tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

- góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

C3:

Thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ 40.1:

SI là tia tới ứng với góc tới i

IK là tia khúc xạ ứng với góc khúc xạ r.

hình 40.1 - bài 40 trang 108 VBT vật lí 9

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close