Câu 40 - 41.1 phần bài tập trong SBT – Trang 110 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 40 - 41.1 phần bài tập trong SBT – Trang 110 VBT Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước ...

Quảng cáo

Đề bài

Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới, IN là pháp tuyến. Cách vẽ nào biểu diễn đúng hiện tượng khúc xạ của tia sáng khi đi từ không khí vào nước? Giải thích cách lựa chọn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước:

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

Lời giải chi tiết

Chọn D. 

Vì khi đó góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close