Câu 40.a, 40.b phần bài tập bổ sung – Trang 100,101 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 40.a, 40.b phần bài tập bổ sung – Trang 100,101 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu trả lời đúng? Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng? ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

40.a.

Hãy chọn câu trả lời đúng?

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng?

A. tia sáng chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường bị hắt trở lại môi trường cũ

B. tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường

C. tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường

D. tia sáng không truyền thẳng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa về hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

Lời giải chi tiết:

Chọn B. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.

40.b.

Trên hình 40.2 cho biết SI là tia tới. Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong các đường IK, IH, IE, IG. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.

hình 40.2 - bài 40 trang 111 VBT vật lí 9

Phương pháp giải:

Sử dụng đường truyền của tia sáng, các đặc điểm của tia tới và tia khúc xạ

Lời giải chi tiết:

Tia khúc xạ là tia IG vì trong trường hợp này góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close