Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin trang 5 SGK Tin học Cánh diều

Em hãy cho biết, thông tin và dữ liệu từ đâu mà có. Xét bài toán: Từ bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, cần tìm ra những học sinh có ba môn học đạt điểm trung bình môn cao nhất lớp để làm danh sách đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 5

Khởi động

Em hãy cho biết, thông tin và dữ liệu từ đâu mà có.

Lời giải chi tiết: 

Thông tin có được từ những hoạt động con người thu nhận được từ thế giới xung quanh như sự vật, sự kiện, hiện tượng. Dữ liệu có được từ thông tin sau khi đã được xử lý.

Câu hỏi tr 6

Hoạt động

Xét bài toán: Từ bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, cần tìm ra những học sinh có ba môn học đạt điểm trung bình môn cao nhất lớp để làm danh sách đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Đây có phải là bài toán xử lí thông tin không?

2. Đầu vào của bài toán này là thông tin gì và được thể hiện bằng dữ liệu nào?

3. Đầu ra của bài toán này là thông tin gì và được thể hiện bằng dữ liệu nào?

Lời giải chi tiết: 

1) Đây là bài toán xử lí thông tin

2) Đầu vào của bài toán này là bảng điểm tổng kết môn học của học sinh cả lớp được thể hiện bằng dữ liệu văn bản chữ và số.

3) Đầu ra của bài toán là những học sinh có ba môn đạt điểm trung bình môn cao nhất lớp được thể hiện bằng dữ liệu văn bản chữ và số.

Câu hỏi tr 9

 

Luyện tập

Bài 1: Em hãy nêu một ví dụ minh họa việc người gửi (không dùng máy tính) chuyển thông tin thành dữ liệu ở các dạng khác nhau để gửi cho người nhận.

Lời giải chi tiết: 

A vẽ một bức tranh ngôi nhà đưa cho B xem để chia sẻ ý tưởng với nhau. 

A là người gửi, B là người nhận, bức tranh ngôi nhà là dữ liệu hình vẽ.

Tiếng trống trường khi hết giờ (là dữ liệu âm thanh) 

Bài 2: Em hãy cho biết đầu vào và đầu ra của một bài toán xử lí thông tin là gì.

Lời giải chi tiết: 

Dữ liệu là đầu vào cho bài toán xử lí thông tin

Thông tin là kết quả đầu ra của bài toán

Vận dụng

Từ hoạt động trong bài học, đầu vào là bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, em hãy kể thêm những thông tin có thể rút ra.

Gợi ý: Em hãy nêu ra một, hai mục đích xử lí thông tin khác.

Lời giải chi tiết: 

Những thông tin có thể rút ra:

Những học sinh có ba môn điểm trung bình thấp nhất, 

Những học sinh có điểm trung bình môn Toán > 6.5

Số học sinh có tên là Nam

Câu hỏi tự kiểm 

Câu 1: Con người làm gì khi muốn lưu trữ hay trao đổi thông tin?

Lời giải chi tiết: 

Để lưu trữ thông tin con người thường ghi, chép, vào giấy (vở), máy ghi âm (để ghi lại âm thanh), máy ảnh( để chụp hình, quay video). Nói, viết, vẽ để trao đổi thông tin.

Câu 2. Em hãy cho biết các bước xử lí thông tin của máy tính hay một hệ thống xử lí thông tin nói chung.

Lời giải chi tiết: 

Máy tính đã thực hiện ba bước để xử lí thông tin:

- Nhận dữ liệu vào, chuyển thành dữ liệu số.

- Xử lí dữ liệu.

- Đưa kết quả xử lí ra cho con người

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close