Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số trang 16 Tin 10 Cánh diều

Máy tính cá nhân hoặc máy tính nhà em đang sử dụng có thể có quá nhiều biểu tượng trên màn hình nền và thành nhiệm vụ. Em hãy tổ chức sắp xếp lại các biểu tượng đó sao cho gọn gàng, tiện dùng hơn

Quảng cáo

Vận dụng

Bài 1: Máy tính cá nhân hoặc máy tính nhà em đang sử dụng có thể có quá nhiều biểu tượng trên màn hình nền và thành nhiệm vụ. Em hãy tổ chức sắp xếp lại các biểu tượng đó sao cho gọn gàng, tiện dùng hơn.

Lời giải chi tiết:

  Hướng dẫn:

- Ghim những ứng dụng cần thiết thường xuyên sử dụng ra màn hình bằng cách tạo lối tắt nháy nút Start;  tìm biểu tượng ứng dụng; kéo thả ra màn hình nền.

- Xóa ứng dụng ít sử dụng bằng cách xóa lối tắt chọn và nhấn phím delete.

- Rồi sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình sao cho dễ nhìn và dễ sử dụng.

Bài 2: Em hãy thêm vào danh bạ điện thoại thông tin liên hệ của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn Tin học để tiện liên lạc khi cần.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn:

Bước 1: Chạm để mở danh bạ.

Bước 2: Chạm biểu tượng tạo mới.

Bước 3: Điền thông tin: Tên và số điện thoại giáo viên chủ nhiệm. Tên và số điện thoại giáo viên dạy môn Tin học.

Bước 4: Ấn Lưu.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close