Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp trang 43 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh. a) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp. b) Mô tả hai cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 43

Quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh.

a) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp.

b) Mô tả hai cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ.


Phương pháp giải:

Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide, diễn ra ở tế bào có chất diệp lục, đồng thời thải ra khí oxygen.

Các yếu tố như ánh sáng, carbon dioxide, nước, nhiệt độ,… ảnh hưởng tới quá trình quang hợp. Ảnh hưởng của các yếu tố này đến các loài cây là khác nhau.


Lời giải chi tiết:

a) Phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh là:

Nước + Carbon dioxide → Chất hữu cơ + Oxygen (ĐK: Ánh sáng và diệp lục)

b) Ví dụ về một số cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ:

- Hạ thấp nồng độ carbon dioxide.

- Giảm nguồn nước cung cấp cho cây.

- Giảm thời gian chiếu sáng và cường độ ánh sáng.


CH tr 43

Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.


Phương pháp giải:

- Quang hợp không diễn ra ở tất cả các bộ phận của cây mà chỉ diễn ra ở những bộ phận chứa lục lạp như lá, thân non, quả non,…

- Quang hợp cũng là quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.

- -Sinh vật có khả năng quang hợp được gọi là sinh vật tự dưỡng.

- Các loài cây có lá màu đỏ vẫn chứa lục lạp nên vẫn có khả năng quang hợp bình thường.


Lời giải chi tiết:

CH tr 43

Nếu ba cây cùng loài được cung cấp cùng một lượng nước, sự thay đổi lượng ánh sáng mặt trời mà mỗi cây nhận được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của chúng?


Phương pháp giải:

Các yếu tố như ánh sáng, carbon dioxide, nước, nhiệt độ,… ảnh hưởng tới quá trình quang hợp. Ảnh hưởng của các yếu tố này đến các loài cây là khác nhau.


Lời giải chi tiết:

Nếu ba cây cùng loài được cung cấp cùng một lượng nước, sự thay đổi lượng ánh sáng mặt trời mà mỗi cây nhận được sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây như sau:

- Cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời trong giới hạn của cây sẽ phát triển nhất vì khi nhận được tối đa lượng ánh sáng mặt trời, cường độ quang hợp của cây sẽ đạt tối đa, tạo ra nhiều chất hữu cơ hơn.

- Cây nhận được quá nhiều ánh sáng mặt trời vượt quá giới hạn của cây sẽ có thể bị chết vì lượng ánh sáng quá cao sẽ phá hủy diệp lục khiến cây không thể quang hợp được.

- Cây nhận được quá ít ánh sáng mặt trời sẽ kém phát triển, còi cọc vì khi nhận được ít lượng ánh sáng mặt trời thì cường độ quang hợp của cây sẽ giảm, không tạo ra đủ lượng chất hữu cơ cần thiết.


CH tr 43

Để tìm hiểu yếu tố nào cần thiết cho sự phát triển của cây, bạn Hà trồng sáu cây trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu, đồng thời tưới với lượng nước khác nhau mỗi ngày.

Em hãy phân tích kết quả thí nghiệm của bạn Hà.

a) Đưa ra kết luận về các yếu tố cần thiết cho cây phát triển dựa trên số liệu trong bảng.

b) Kết luận củng cố những kiến thức nào mà em đã biết về quang hợp?


Phương pháp giải:

Các yếu tố như ánh sáng, carbon dioxide, nước, nhiệt độ,… ảnh hưởng tới quá trình quang hợp. Ảnh hưởng của các yếu tố này đến các loài cây là khác nhau.


Lời giải chi tiết:

a) Từ kết quả thí nghiệm của Hà cho thấy cây tăng trưởng nhanh nhất trong điều kiện ánh sáng mạnh và lượng nước mỗi ngày cao (20 ml) → Kết luận về các yếu tố cần thiết cho cây phát triển: Cây cần ánh sáng và nước để phát triển, càng có nhiều nước và nhiều ánh sáng thì cây sẽ càng phát triển.

b) Những kiến thức về quang hợp được củng cố từ kết quả thí nghiệm trên: Quá trình quang hợp sử dụng nước, khí carbon dioxide và năng lượng ánh sáng để tạo ra chất hữu cơ, đây chính là nguyên liệu để xây dựng tế bào và cơ thể giúp cây phát triển. Không có nước hoặc năng lượng ánh sáng, thực vật không thể quang hợp và không thể phát triển.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close