Bài 12. Ánh sáng, tia sáng trang 29, 30 SBT Khoa học tự nhiên 7 Cánh diều

Khi em soi gương vào buổi tối, để nhìn rõ ảnh khuôn mặt của mình trong gương, em nên chiếu sáng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 29 12.1

Khi em soi gương vào buổi tối, để nhìn rõ ảnh khuôn mặt của mình trong gương, em nên chiếu sáng

A. khuôn mặt.                                                   

B. mặt gương.

C. ảnh khuôn mặt trong gương.

Giải thích lựa chọn của em.

Phương pháp giải:

Khi em soi gương vào buổi tối, để nhìn rõ ảnh khuôn mặt của mình trong gương, em nên chiếu sáng khuôn mặt vì khi khuôn mặt được chiếu sáng, ánh sáng từ nguồn sáng chiếu đến mặt được hắt trở lại, truyền tới mặt gương và bị phản xạ lại trên mặt gương.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

CH tr 29 12.2

Đặt một ngọn nến đang cháy và ngọn nến tắt trước gương, ta quan sát thấy có 3 vùng bóng của nến (hình 12.1), em hãy giải thích nguyên nhân tạo ra các bóng tối 1, 2 và 3 trên hình.

Lời giải chi tiết:

- Bóng tối 1 được tạo thành do ảnh của cây nến đang cháy trong gương trở thành nguồn sáng, ánh sáng từ nguồn sáng này bị cản bởi cây nến đang cháy tạo ra.

- Bóng tối 2 được tạo thành là do ảnh của cây nến đang cháy trong gương trở thành nguồn sáng, bị cản bởi cây nến đang tắt tạo ra.

-  Bóng tối 3 là do cây nến đang cháy là nguồn sáng bị cản bởi cây nến đang tắt tạo ra.

CH tr 29 12.3

Đặt ngọn nến và vật cản sáng trước một màn chắn sáng sao cho tạo bóng nửa tối trên màn. Để mắt trong vùng nửa tối, ta quan sát thấy ngọn nến có gì khác so với khi không có màn chắn?

A. Ngọn nến sáng yếu hơn.                     B. Ngọn nến sáng mạnh hơn.

C. Không có gì khác.                               D. Chỉ thấy một phần của ngọn nến.

Phương pháp giải:

Để mắt trong vùng nửa tối, ta quan sát thấy ngọn nến không có gì khác so với khi không có màn chắn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

CH tr 29 12.4

Lan cao 140 cm, em trai Lan cao 90 cm. Lan quan sát thấy bóng của hai chị em trên mặt đất dưới ánh sáng đèn đường có chiều dài bằng nhau. Bạn hãy dùng thước vẽ hình để giải thích hiện tượng Lan quan sát được.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng trên xảy ra là do khoảng cách từ vị trí của Lan và em trai tới nguồn sáng là khác nhau.

CH tr 29 12.5

Cần phải đặt các ngọn nến như thế nào trước một quả cầu để tạo ra bóng của quả cầu lên màn chắn bằng bìa (hình 12.2) thu được như các trường hợp sau? Hãy vẽ hình cho các trường hợp b) và d).

Lời giải chi tiết:

Trường hợp b)

 

Trường hợp d)

 

Đặt một ngọn nến đang cháy và ngọn nến tắt trước gương, ta quan sát thấy có 3 vùng bóng của nến (hình 12.1), em hãy giải thích nguyên nhân tạo ra các bóng tối 1, 2 và 3 trên hình.

CH tr 30 12.6

Vì sao trong phòng mổ người ta thường phải sử dụng nhiều đèn ở các vị trí khác nhau?

Lời giải chi tiết:

Trong phòng mổ người ta thường phải sử dụng nhiều đèn ở các vị trí khác nhau để tránh hiện tượng che khuất ánh sáng do người và các dụng cụ khác trong phòng tạo nên bóng tối và bóng nửa tối ảnh hưởng tới ca mổ.

CH tr 30 12.7

Vì sao khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn sợi đốt thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét, còn khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe?

Lời giải chi tiết:

- Khi đặt bàn tay ở dưới một ngọn đèn sợi đốt thì bóng của bàn tay trên mặt bàn rõ nét vì đèn sợi đốt là một nguồn sáng hẹp. Do đó, ta chỉ nhìn thấy chủ yếu là vùng bóng tối rõ nét, còn vùng bóng nửa tối ở xung quanh không đáng kể.

- Khi đặt dưới bóng đèn ống thì bóng của bàn tay lại nhòe vì đèn ống là nguồn sáng rộng. Do đó, vùng bóng tối gần như không đáng kể, phần lớn là vùng bóng nửa tối ở xung quanh nên bóng bàn tay bị nhòe.

CH tr 30 12.8

Bằng hiểu biết của mình về ánh sáng, em hãy giải thích tại sao lại quan sát thấy khoảng tối dưới chân đèn.

Lời giải chi tiết:

Ta quan sát thấy khoảng tối dưới chân đèn là do ánh sáng từ đèn bị cọc đèn che khuất nên tạo ra bóng tối dưới chân của chính nó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close