Pronunciation – Lesson 1 - Unit 8. The World around Us – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 1 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - i-Learn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Stress the first syllable for the most gerunds.

(Nhấn mạnh vào âm đầu tiên cho hầu hết các danh động từ.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe những từ sau và nhấn mạnh vào chữ cái được gạch chân.)


camping                       hiking                  kayaking

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong word stress.

(Nghe và gạch từ có trọng âm sai.)


playing                       rafting

Lời giải chi tiết:

rafting => phát âm sai vì trọng âm đang nhấn ở âm tiết thứ hai.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct stress to the patner.

(Đọc những từ có trọng âm đúng với bạn đồng hành của mình.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close