Practice – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Practice – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. In three, practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý tưởng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: Let’s go to Nha Trang.

(Hãy đi Nha Trang.)

B: No. Let’s go to Đà Lạt.

(Không, chúng ta hãy đi Đà Lạt)

C: I love cool weather. Which city is cooler?

(Tôi thích thời tiết mát mẻ. Thành phố nào mát hơn?)

A: Nha Trang is cooler than Đà Lạt.

(Nha Trang mát hơn Đà Lạt.)

C: Ok, which city is more interesting?

(Được thôi, thành phố nào thú vị hơn?)

B: In my opinion, Đà Lạt is more interesting and more beautiful than Nha Trang.

(Theo tôi, Đà Lạt thú vị và đẹp hơn Nha Trang.)

C: Why? (Tại sao?)

B: Because Đà Lạt has more amusuement parks and recreational activities than Nha Trang.

(Bởi vì Đà Lạt có nhiều công viên giải trí và hoạt động giải trí hơn Nha Trang.)

C: What about food? (Còn thức ăn thì sao?)

A: Nha Trang is famous for seafood and eating here is also diverse.

(Nha Trang nổi tiếng về hải sản và ăn uống ở đây cũng đa dạng.)

C: Nha Trang sound great.

(Nha Trang nghe có vẻ tuyệt vời đó.)

Quảng cáo
close