Practice - Lesson 1 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Practice – Lesson 1 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - i-Learn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practise the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai cho nhau và lặp lại.)

Teddy: Where should we go on the trip?

(Chúng ta sẽ đi đâu vào kì nghỉ này?)

Lisa: We should go to Misty Canyon.

(Chúng ta nên đi hẻm núi Misty.)

Teddy: What can we do there?

(Chúng ta có thể làm gì ở đó?)

Lisa: We can go rock climbing and fishing.

(Chúng ta có thể leo núi và câu cá.)

Teddy: How should we go there?

(Chúng ta sẽ đi như thế nào?)

Lisa: We should take the bus. It takes two hours.

(Chúng ta nên đi bằng xe buýt. Nó chỉ mất 2 giờ)

Teddy: Where can we stay?

(Chúng ta sẽ ở đâu?)

Lisa: We can stay at a hotel.

(Chúng ta sẽ ở khách sạn.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Practing with your own ideas.

(Thực hành với ý tưởng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: Where should we go on the trip?

(Chúng ta nên đi đâu trong chuyến đi này.)

B: We should go to Ba Na Hills.

(Chúng ta nên đi Bà Nà Hills.)

A: What can we do there?

(Chúng ta có thể làm gì ở đó?)

B: We can go climbing.

(Chúng ta có thể leo núi.)

A: How should we go there?

(Chúng ta nên đi bằng phương tiện gì?)

B: We should take the bus. It takes three hours.

(Chúng ta nên đi bằng xe buýt. Nó chỉ mất 3 giờ.)

A: Where can we stay?

(Chúng ta sẽ ở đâu?)

B: We can stay at a hotel.

(Chúng ta sẽ ở khách sạn.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close