Phần câu hỏi bài 6 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 86 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho hình vẽ 29...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho hình vẽ 29. 

LG a

 Hai tam giác đồng dạng với nhau là:

A. \(\Delta ABC\) và \(\Delta DEF\)

B. \(\Delta ABC\) và \(\Delta GKH\)

C. \(\Delta GKH\) và \(\Delta DEF\)

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh – góc - cạnh.

Giải chi tiết:

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta GKH\) có:

\(\dfrac{{AB}}{{GK}} = \dfrac{{AC}}{{GH}} = \dfrac{3}{2}\)

\(\widehat A = \widehat G\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta GHK\left( {c.g.c} \right)\)

Chọn B. 

LG b

Độ dài \(x\) của cạnh \(HK\) bằng:

A. \(30\)                             B. \(31\)

C. \(33\)                             D. \(34\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất hai tam giác đồng dạng.

Giải chi tiết:

Theo câu a) \(\Delta ABC \backsim \Delta GKH\)\( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{GK}} = \dfrac{{BC}}{{HK}} \Rightarrow \dfrac{{33}}{{22}} = \dfrac{{51}}{{HK}}\) \( \Rightarrow HK = \dfrac{{22.51}}{{33}} = 34\)

Chọn D.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải