Phần câu hỏi bài 6 trang 86 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 86 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho hình vẽ 29...

Đề bài

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. Cho hình vẽ 29.

a) Hai tam giác đồng dạng với nhau là:

A. \(\Delta ABC\) và \(\Delta DEF\)

B. \(\Delta ABC\) và \(\Delta GKH\)

C. \(\Delta GKH\) và \(\Delta DEF\)

b) Độ dài \(x\) của cạnh \(HK\) bằng:

A. \(30\)                             B. \(31\)

C. \(33\)                             D. \(34\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai tam giác đồng dạng theo trường hợp cạnh – góc - cạnh.

b) Sử dụng tính chất hai tam giác đồng dạng.

Lời giải chi tiết

a) Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta GKH\) có:

\(\dfrac{{AB}}{{GK}} = \dfrac{{AC}}{{GH}} = \dfrac{3}{2}\)

\(\widehat A = \widehat G\left( {gt} \right)\)

\( \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta GHK\left( {c.g.c} \right)\)

Chọn B.

b) Theo câu a) \(\Delta ABC \backsim \Delta GKH\)\( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{GK}} = \dfrac{{BC}}{{HK}} \Rightarrow \dfrac{{33}}{{22}} = \dfrac{{51}}{{HK}}\) \( \Rightarrow HK = \dfrac{{22.51}}{{33}} = 34\)

Chọn D.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải