Phần câu hỏi bài 4 trang 120 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 120 VBT toán 9 tập 1. Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn bán kính R đến đường thẳng a

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7

Hãy điền vào chỗ trống trong mỗi khẳng định dưới đây để được khẳng định đúng

Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn bán kính R đến đường thẳng a

(A) Nếu \(R = 4cm, d = 3cm\) thì \((O ; R)\) và a…

(B) Nếu \(R = 5cm, d = 6cm\) thì…..

(C) Nếu \((O ; R)\) và a tiếp xúc với nhau, \(R = 3cm\) thì d = ……

(D) Nếu \(R = 3cm\) và \((O ; R)\) không giao với thì d……

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức : Cho đường thẳng a và đường tròn (O ; R). Gọi d là khoảng cách từ O đến a. Ta có:

- a cắt (O) \( \Leftrightarrow d < R\)

- a tiếp xúc với (O) \( \Leftrightarrow d = R\)

- a không giao với (O) \( \Leftrightarrow d > R\)

Lời giải chi tiết:

(A) Nếu R = 4cm, d = 3cm thì (O ; R) và a cắt nhau.

(B) Nếu R = 5cm, d = 6cm thì a và \(\left( {O;R} \right)\) không có điểm chung. (hay a không giao với \(\left( O \right)\)

(C) nếu (O ; R) và a tiếp xúc với nhau, R = 3cm thì \(d = 3.\)

(D) Nếu R = 3cm và (O ; R) không giao với thì \(d > 3.\)

Câu 8

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng.

Đường thẳng At có chung với đường tròn (O) một điểm A duy nhất. Khi đó

(A) \(\widehat {OAt}\) là góc nhọn

(B) \(\widehat {OAt}\) là góc vuông

(C) \(\widehat {OAt}\) là góc tù

(D) \(\widehat {OAt}\) là góc bẹt

Phương pháp giải:

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì đường thẳng đó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(\widehat {OAt} = {90^o}.\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close