Phần câu hỏi bài 2 trang 114 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 114 VBT toán 8 tập 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định ở các câu sau đây...

Quảng cáo

Đề bài

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định ở các câu sau đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết đã được nêu trong sách giáo khoa để nhận xét tính đúng sai của từng đáp án.

Lời giải chi tiết

Câu 4: Sai vì chúng có thể không cùng nằm trong bất kì mặt phẳng nào.

Câu 5: Đúng.

Câu 6: Sai vì chúng có thể không cùng nằm trong bất kì mặt phẳng nào, không nhất thiết phải song song.

Câu 7:

a) Đúng.

b) Sai vì có thể xảy ra trường hợp hai đường thẳng đó cắt nhau và cùng nằm trong mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

Ta điền vào bảng như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close