Bài 6 trang 115 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 115 VBT toán 8 tập 2. Một căn phòng dài 4,5m, rộng 3,7m và cao 3,0m...

Quảng cáo

Đề bài

Một căn phòng dài \(4,5m\), rộng \(3,7m\) và cao \(3,0m\). Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường. Biết rằng tổng diện tích các cửa là \(5,8{m^2}\). Hãy tính diện tích cần quét vôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích cần quét vôi = diện tích bốn bức tường + diện tích trần - diện tích cửa.

Hay: Diện tích cần quét vôi = diện tích xung quanh + diện tích trần - diện tích cửa.

Tính diện tích xung quanh theo công thức \( S_{xq}=(a+b)\times 2 \times c \), với \(a\) là chiều dài, \(b\) là chiều rộng, \(c\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Giả sử căn phòng là hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 67. Ta phải quét vôi trần nhà \(ABCD\) và bốn bức tường xung quanh. Vì sáu mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật, do dó ta có:

Diện tích trần nhà là:

\(S_{ABCD}=S_{A_1B_1C_1D_1} \) \(=4,5 \times  3,7 \) \(= 16,65 (m^2)\)

Diện tích bốn bức tường xung quanh là:

\(S_{xq}=(2.(B_1C_1+C_1D_1)).DD_1\) \(=2.(3,7 + 4,5). 3= 49,2(m^2) \)

Diện tích cần quét vôi là:

\(16,65 + 49,2 - 5,8 = 60,05 (m^2) \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close