Phần câu hỏi bài 1 trang 37 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 37 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}
(A)\, - 2,51 > 2,51\\
(B)\, - 2,51 \ge 2,51\\
(C)\, - 2,51 = 2,51\\
(D)\, - 2,51 < 2,51
\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Giải chi tiết:

Chọn D.

Câu 2.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}
(A)\, - 0,83 > 0,83\\
(B)\, - 0,83 \le 0,83\\
(C)\, - 0,83 = 0,83\\
(D)\, - 0,83 \ge 0,83
\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Giải chi tiết:

Chọn B.

Câu 3.

Cho biết \(a - 5 \ge b - 5\). Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

\(\begin{array}{l}
(A)\,a - 5 < b - 5\\
(B)\,a < b\\
(C)\,a + 5 \ge b + 5\\
(D)\,5 - a \ge 5 - b
\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Tính chất: Với ba số \(a,b.c\) ta có:

Nếu \(a \ge b\) thì \(a + c \ge b + c.\)

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
a - 5 \ge b - 5\\
\Leftrightarrow a - 5 + 10 \ge b - 5 + 10\\
\Leftrightarrow a + 5 \ge b + 5
\end{array}\)

Chọn C. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close