Bài 2 trang 38 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 38 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh: a) a + 1 và b + 1 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(a < b\), hãy so sánh:

LG a

 \(a + 1\) và \(b + 1\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Giải chi tiết:

Bài đã cho \(a < b\)

Cộng số \(1\) vào hai vế của \(a<b\), ta có \( a + 1 < b + 1\). 

LG b

\(a - 2\) và \(b - 2\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Giải chi tiết:

 Bài đã cho \(a < b\)

Cộng số \((-2)\) vào hai vế của \(a<b\), ta có \(a +(- 2) < b+( - 2)\)

Do đó: \(a-2<b-2\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close