C. Bài tập vận dụng, mở rộng - Bài 4 : Cách chèn ô nhịp; thay đổi thông tin bản nhạc

Giải phần C. Bài tập vận dụng, mở rộng bài 4 trang 77 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Bản nhạc sau chưa hoàn thiện vì còn thiếu các ô nhịp, em hãy chép bản nhạc Hoa bé ngoan ...

Quảng cáo

Bản nhạc sau chưa hoàn thiện vì còn thiếu các ô nhịp, em hãy chép bản nhạc Hoa bé ngoan rồi chèn các ô nhịp vào vị trí thích hợp, chép thêm nốt nhạc, gõ thêm lời để hoàn thiện bản nhạc đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải