B. Bài tập thực hành - Bài 5 : Cách thiết lập trang giấy; xuất bản nhạc

Giải phần B. Bài tập thực hành bài 5 trang 79 sách bài tập hướng dẫn học tin học lớp 5. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

Quảng cáo

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

  • Mở một bản nhạc có phần mở rộng mscz có sẵn trên máy tính.
  • Thiết lập cỡ trang giấy là A4, kiểu giấy nằm ngang, có khoảng cách các khuông nhạc là 20mm.
  • Xuất bản nhạc thành tệp có phần mở rộng là wav.
  • Chơi bản nhạc rồi lưu bản nhạc vào thư mục trên máy tính có tên khác với tên ban đầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải