New Words - Lesson 3 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần New Words – Lesson 3 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat.

(Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại.)


 

1. highland

G

2. beach

 

3. mountain

 

4. waterfall

 

5. bay

 

6. forest

 

7. island

 


Phương pháp giải:

- highland: cao nguyên

- beach: bãi biển

- mountain: núi

- waterfall: thác nước

- bay: vịnh

- forest: rừng

- island: đảo

Lời giải chi tiết:

1 – G      

2 – F      

 3 – D      

4 – E      

5 – C      

6 – B 

7 – A

b

Video hướng dẫn giải

a. Discuss what activities you can do at each place.

(Thảo luận về những hoạt động bạn có thể làm ở mỗi địa điểm.)

You can go swimming and build sandcastles at the beach.

(Bạn có thể bơi và xây lâu đài cát trên bãi biển.)

Lời giải chi tiết:

- You can go climbing at the mountain.

(Bạn có thể đi leo núi.)

- You can see many different insects at the forest.

(Bạn có thể nhìn thấy nhiều loại côn trùng khác nhau tại khu rừng.)

- You can row at the bay.

(Bạn có thể chèo thuyền ở vịnh.)

- You can surf at the island.

(Bạn có thể lướt sóng tại đảo.)

- You can take photos at the waterfall.

(Bạn có thể chụp ảnh ở thác nước.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close