Grammar – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Grammar – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Girl: Which city is hotter? 

(Thành phố nào nóng hơn?)

Boy: Bangkok's hotter than London.

(Băng Cốc nóng hơn Luân Đôn.)

Girl: Which city is the most exciting?

(Thành phố nào thú vị nhất?)

Boy: I think Bangkok is the most exciting city.

(Tôi nghĩ Băng Cốc là thành phố thú vị nhất.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Fill in the blanks.

(Điền vào ô trống.)

Lời giải chi tiết:

c

Video hướng dẫn giải

c. Fill in the blanks.

(Điền vào ô trống.)


Lời giải chi tiết:

1. Tokyo is bigger than London.

(Tokyo lớn hơn London.)

2. Ho Chi Minh is the most crowded city in Viet Nam.

(Hồ Chí Minh là thành phố đông đúc nhất Việt Nam.)

3. Janet thinks that Vienna is more peaceful than Barcelona.

(Janet cho rằng Vienna yên bình hơn Barcelona.)

4. The coldest city in the world is Russia.

(Thành phố lạnh nhất trên thế giới là Nga.)

5. Luke thinks Rio De Janeiro is more modern than Caracas.

(Luke cho rằng Rio De Janeiro hiện đại hơn Caracas.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, compare your city with another city. Share with your partner.

(Bây giờ, so sánh thành phố của bạn với thành phố khác. Chia sẻ với bạn của mình.)

Lời giải chi tiết:

- My city, Ha Long city, is quieter than Ha Noi city.

(Thành phố của tôi, thành phố Hạ Long, yên tĩnh hơn thành phố Hà Nội.)

My city is smaller than Hai Phong city.

(Thành phố của tôi nhỏ hơn thành phố Hải Phòng.)

My city is more beautiful than Thai Binh city.

(Thành phố tôi đẹp hơn thành phố Thái Bình.)

Quảng cáo
close