Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 62, 63

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 35 câu Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 62, 63 với lời giải chi tiết. Câu 8. Giải bài toán : Bạn Huy cân nặng 33kg. Bạn Hoa nhẹ hơn bạn Huy 4kg. Hỏi bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 5

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{l}48 + 26\\90 - 32\\452 + 216\\976 - 345\end{array}\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{48}\\{26}\end{array}}}{{\,\,\,\,74}}\)                     \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{90}\\{32}\end{array}}}{{\,\,\,\,58}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{452}\\{216}\end{array}}}{{\,\,\,\,668}}\)                  \(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{976}\\{345}\end{array}}}{{\,\,\,\,631}}\)

Quảng cáo
decumar

Câu 6

Tính chu vi hình tứ giác ABCD biết độ dài các cạnh là: AB = 7dm; BC = 5dm; CD = 8dm; AD = 90cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó.

Chú ý : Các đoạn thẳng cần cùng một đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 90cm = 9dm

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

7 + 5 + 8 + 9 = 29 (dm)

Đáp số: 29dm.

Câu 7

Tính:

a) \(47 + 18 - 26 =  \ldots \)

b) \(3 \times 8:4 =  \ldots \)

c) \(5 \times 8 - 32 =  \ldots \)

d) \(36:4 + 17 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 47 + 18 – 26 = 65 - 26 = 39

b) 3 × 8 : 4 = 24 : 4 = 6

c) 5 × 8 – 32 = 40 – 32 = 8

d) 36 : 4 + 17 = 9 + 17 = 26

Câu 8

 Giải bài toán: Bạn Huy cân nặng 33kg. Bạn Hoa nhẹ hơn bạn Huy 4kg. Hỏi bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam.

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của bạn Hoa bằng cách lấy cân nặng của bạn Huy trừ đi 4kg.

Lời giải chi tiết:

Bạn Hoa cân nặng số ki-lô-gam là:

33 – 4 = 29 (kg)

Đáp số: 29kg.

Vui học

Đặt một bài toán hay câu đố về nội dung em thích nhất trong Toán 2 và trao đổi với bạn.

Phương pháp giải:

Em tự đặt một đề toán về nội dung em yêu thích rồi giải.

Lời giải chi tiết:

Đề bài: Em có 35 búp bê. Mai cho em thêm 7 búp bê nữa. Hỏi khi đó em tất cả bao nhiêu búp bê?

Giải

Em có tất cả số búp bê là:

35 + 7 = 42 (búp bê)

Đáp số: 42 búp bê.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close