Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 - trang 15, 16 - Tuần 4 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 - Tiết 1. 29 + 5; 49 + 25 - Tuần 4 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

39 + 6 89 + 4
49 + 32 29 + 56

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng các số từ phải sang trái. 

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{39}\\6\end{array}}}{{\,\,\,45}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{89}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\;93}}\)
\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{49}\\{32}\end{array}}}{{\,\,\,\,81}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{29}\\{56}\end{array}}}{{\,\,\,\,85}}\)

Câu 2

Nối các điểm để có hình vuông:

Phương pháp giải:

Nối các điểm đã cho bằng thước thẳng và bút chì để tạo thành các hình vuông.

Giải chi tiết:

Câu 3

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

39 và 16

59 và 33

29 và 48

79 và 7

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{39}\\{16}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,55}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{59}\\{33}\end{array}}}{{\,\,\,\,92}}\)
\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{29}\\{48}\end{array}}}{{\,\,\,\;77}}\) \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{79}\\7\end{array}}}{{\,\,\,\;86}}\)

Câu 4

Giải bài toán: Một đàn gà có 29 con gà mái và 7 con gà trống. Hỏi đàn gà đó tất cả bao nhiêu con gà?

Phương pháp giải:

Muốn tìm đàn gà có tất cả bao nhiêu con gà thì ta lấy số gà mái cộng với số gà trống.

Giải chi tiết:

Đàn gà đó có tất cả số con gà là:

29 + 7 = 36 (con)

Đáp số: 36 con.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close