Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 34 câu 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết giờ vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp ...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính:

a) \(2 \times 9 + 63 =  \ldots \)

b) \(24:4 + 44 =  \ldots \)

c) \(5 \times 6 - 12 =  \ldots \)

d) \(3 \times 7 - 16 =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 2 × 9 + 63 = 18 + 63 = 81

b) 24 : 4 + 44 = 6 + 44 = 50

c) 5 × 6 – 12 = 30 – 12 = 18

d) 3 × 7 – 16 = 21 – 16 = 5

Câu 2

Viết giờ bào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ cho thích hợp:

Phương pháp giải:

Tìm vị trí kim giờ và kim phút của mỗi đồng hồ rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết km, m, cm vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Chiếc bút chì dài 14 ……

b) Quãng đường từ trường về đến nhà em dài khoảng 1……

c) Cây tre dài khoảng 5……

Phương pháp giải:

- Đọc các câu đã cho, tùy từng loại đồ vật để dùng đơn vị đo độ dài thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Chiếc bút chì dài 14cm.

b) Quãng đường từ trường về nhà em dài khoảng 1km.

c) Cây tre dài khoảng 5m.

Câu 4

Giải bài toán: Nhóm đồng diễn có 30 bạn chia đều làm 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Tìm số bạn có trong  mỗi hàng bằng cách lấy 30 bạn chia đều cho số hàng.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có số bạn là:

30 : 5 = 6 (bạn)

Đáp số: 6 bạn.

  Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Tuần 34 - Cùng em học Toán 2
list
close
Gửi bài Gửi bài