Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 16, 17

Giải Cùng em học Toán lớp 2 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3, 4 trang 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

 Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

\(\begin{array}{l}2 \times 4 =  \ldots \\4 \times 2 =  \ldots \\2 \times 10 =  \ldots \end{array}\)            \(\begin{array}{l}3 \times 5 =  \ldots \\5 \times 3 =  \ldots \\3 \times 10 =  \ldots \end{array}\)

\(\begin{array}{l}4 \times 3 =  \ldots \\3 \times 4 =  \ldots \\4 \times 10 =  \ldots \end{array}\)            \(\begin{array}{l}5 \times 2 =  \ldots \\2 \times 5 =  \ldots \\5 \times 10 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm các phép nhân rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

2 × 4 = 8

4 × 2 = 8

2 × 10 = 20

3 × 5 = 15

5 × 3 =15

3 × 10 = 30

4 × 3 =12

3 × 4 = 12

4 × 10 = 40

5 × 2 = 10

2 × 5 = 10

5 × 10 = 50

Câu 2

Số?

\(\begin{array}{l}2 \times 3 =  \ldots \\6:2 =  \ldots \\2 \times 4 =  \ldots \\8:2 =  \ldots \end{array}\)               \(\begin{array}{l}2 \times 7 =  \ldots \\14:2 =  \ldots \\2 \times 5 =  \ldots \\10:2 =  \ldots \end{array}\)           

\(\begin{array}{l}2 \times 9 =  \ldots \\18:2 =  \ldots \\2 \times 2 =  \ldots \\4:2 =  \ldots \end{array}\)              \(\begin{array}{l}2 \times 6 =  \ldots \\12:2 =  \ldots \\2 \times 8 =  \ldots \\16:2 =  \ldots \end{array}\)

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi tìm kết quả của phép chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

2 × 3 = 6

6 : 2 = 3

2 × 4 = 8

8 : 2 = 4

2 × 7 = 14

14 : 2 = 7

2 × 5 = 10

10 : 2 = 5

2 × 9 = 18

18 : 2 = 9

2 × 2 = 4

4 : 2 = 2

2 × 6 = 12

12 : 2 = 6

2 × 8 = 16

16 : 2 = 8.

Câu 3

Quan sát hình vẽ sau:

 

a) Viết tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ trên:

- Có hai đoạn thẳng: ……..

- Có ba đoạn thẳng: ……..

b) Tính độ dài các đường gấp khúc: MNP; MNPQ.

Phương pháp giải:

a) Đọc tên các đường gấp khúc gồm 2 hoặc ba đoạn thẳng có trong hình đã cho.

b) Tính độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của các đoạn thẳng thành phần. 

Lời giải chi tiết:

a) Đường gấp khúc có 2 đoạn thẳng là: MNP và NPQ.

Đường gấp khúc có 3 đoạn thẳng là: MNPQ.

b) Độ dài đường gấp khúc MNP là:

2 + 5 = 7 (cm)

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

2 + 5 + 4 = 11 (cm)

Đáp số: 7cm; 11cm.

Câu 4

Giải bài toán: Mỗi hộp có 2 chiếc bánh. Hỏi 5 hộp bánh như thế có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

Phương pháp giải:

Tìm số chiếc bánh bằng cách tính giá trị của 2 được lấy 5 lần.

Lời giải chi tiết:

5 hộp bánh như thế có tất cả số chiếc bánh là:

          2 × 5 = 10 (chiếc)

                 Đáp số: 10 chiếc.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Tuần 22 - Cùng em học Toán 2
list
close
Gửi bài Gửi bài