Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học ....

Quảng cáo

Đề bài

Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được bạc tinh khiết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hỗn hợp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư 

Lời giải chi tiết

Bạc dạng bột có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Làm sạch tạp chất để thu được bạc tinh khiết bằng cách: Cho hỗn hợp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư, đồng và nhôm sẽ phản ứng, kim loại thu được là Ag.

\(Cu + 2AgNO_3 → Cu(NO_3)_2 + 2Ag ↓\)

\(Al + 3AgNO_3 → Al(NO_3)_3 + 3Ag ↓\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close