Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 70 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 70 VBT hoá 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau:...

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: \(HCl, H_2S, CO_2, SO_2\). Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

A. Nước vôi trong.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaCl.

D. Nước.

Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học nếu có.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để loại bỏ các khí, ta chọn chất nào tác dụng được với tất cả các chất khí đó tạo thành chất kết tủa

Lời giải chi tiết

Giải thích: Chọn nước vôi trong là tốt nhất, vì nước vôi trong có phản ứng với tất cả các chất khí thải tạo thành chất kết tủa hay dung dịch.

Phương trình hóa học:

\(Ca(OH)_2 + 2HCl → CaCl_2 + 2H_2O\).

\(H_2S + Ca(OH)_2 dư → CaS ↓ + 2H_2O\).

\(CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3 ↓ + H_2O\).

\(SO_2 + Ca(OH)_2 → CaSO_3 ↓ + H_2O\).

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close