Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 137 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 137 VBT hoá 9. Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin)....

Quảng cáo

Đề bài

Trong các phân tử polime sau: polietilen, xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli (vinyl clorua), những phân tử polime nào có cấu tạo mạch giống nhau ? Hãy chỉ rõ loại mạch của các phân tử polime đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về polime Tại đây

Lời giải chi tiết

Các polime có cấu tạo mạch giống nhau là polietilen, poli (vinyl clorua) và xenlulozơ và có cấu tạo mạch không phân nhánh còn aminopectin của tinh bột có cấu tạo mạch phân nhánh 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close