Câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 22-3, 22-4 phần bài tập tham khảo – Trang 82 VBT hoá 8. 6g O2 tham gia phản ứng hoàn toàn với sắt theo phương trình hóa học:....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

22-3

6g O2 tham gia phản ứng hoàn toàn với sắt theo phương trình hóa học:

3Fe + 2O2→ Fe3O4

Khối lượng sắt oxit được tạo thành là:

A. 43,4g   B. 86,8g    C. 174g    D. 21,7g

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết Tính theo phương trình hóa học Tại đây

Lời giải chi tiết:

nO2 = 6: 32= 0,1875 mol

Theo phương trình hóa học

2 mol O2 sinh ra 1 mol Fe3O4

Vậy 0,1875 mol O2 sinh ra 0,1875: 2= 0,09375 mol Fe3O4

mFe3O4 = 0,0935. 232= 21,75 g

Đáp án D.

22-4

Khi cho 8g H2 phản ứng với 32 g O2 thì hỗn hợp khí thu được sau phản ứng gồm:

A. H2, H2O và O2   B. H2 và H2O    C. O2 và H2O    D. H2 và O2

Phương pháp giải:

NX: Đây là bài toán thừa thiếu. Sau phản ứng gồm sản phẩm và chất còn dư

+) Tính số mol từng chất tham gia

+) Viết phương trình hóa học

+) So sánh số mol các chất tham => số mol sản phẩm

Lời giải chi tiết:

nH2 = 4 mol; nO2 = 1 mol

PTHH:            2H2+O2 → 2H2O

PT (mol)          2      1  

ĐB (mol)        4        1

Ta thấy \({4 \over 2} > {1 \over 1}\) nên O2 hết, H2 dư

Vậy sau phản ứng gồm H2O và H2

Đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close