Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau....

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hoá học của oxit axit Tại đây

Lời giải chi tiết

H2O tác dụng với K2O và CO2 

H2O + K2O  → 2KOH

H2O + CO2 → H2CO3

CO2 tác dụng với K2O

CO2 + K2O  → K2CO3

CO2 tác dụng với KOH.

CO2 + KOH  → KHCO3

CO2 + 2KOH  → K2CO3 + H2O

                                                                                                                                        Loigiaihay.com

 


Quảng cáo
list
close
Gửi bài