Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 49 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 49 VBT hoá 8. Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là....

Quảng cáo

Đề bài

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7 g.

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính khối lượng BaCl2.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mBaCl2  + mNa2SO4   = mBaSO4  + mNaCl

=> mBaCl2  = mBaSO4  + mNaCl - mNa2SO4 

=> mBaCl2  = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8 (g)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close