Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 48.

Giải trang 48 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 15

Quảng cáo

1. Thí nghiệm

Đổ dung dịch bari clorua (1) vào dung dịch natri sunfat (2)

Hiện tượng: thấy có màu trắng xuất hiện

Phương trình bằng chữ của phản ứng hóa học

Bari clorua + Natri sunfat → Bari sunfat + Natri clorua

2. Định luật

Trước và sau thí nghiệm,kim của cân giữ nguyên vị trí, suy ra:

Tổng khối lượng của các chất không thay đổi

Định luật được phát biểu như sau: “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

Giải thích: 

Theo bài 13 đã cho biết, trong phản ứng hóa học  diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử. Sự thay đổi này chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không thay đổi vì vậy tổng khối lượng các chất được bảo toàn.

3. Áp dụng

Với một phản ứng có 2 chất tham gia (A, B) và 2 sản phẩm (C, D), dạng công thức của định luật viết như sau:

mA+mB=mC+mD

 

Trong đó:mA, mB, mC, mlà khối lượng của các chất A, B, C, D

Công thức về khối lượng của phản ứng trong thí nghiệm trên là

\({m_{BaC{l_2}}} + {m_{N{a_2}S{O_4}}} = {m_{BaS{O_4}}} + {m_{NaCl}}\)

Trong một phản ứng có n chất, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close