Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết tính chất hóa học của oxit Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Tác dụng với H2O: CaO và SO3

Phương trình hoá học:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) Tác dụng với HCl: CaO và Fe2O3

Phương trình hoá học:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O+ 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) Tác dụng với NaOH: SO3

Phương trình hoá học:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close